Skip to main content

Upravno i poresko pravo

Upravni postupci i sporovi zbog svoje složenosti i specifičnosti često zahtevaju pažljiv i oprezan pristup. U cilju pružanja što sveobuhvatnije pravne zaštite svojim klijentima naš tim: zastupa svoje klijente pred svim upravnim organima a naročito pred inspekcijama, raznim državnim organima, kao i u postupcima dobijanja različitih vrsta dozvola i odobrenja. U postupcima vezanim za carinske propise savetujemo naše klijente o pravnom aspektu carinskih propisa prilikom uvoza, izvoza, tranzita i privremenog uvoza ili izvoza robe.

Našim klijentima pružamo i usluge pravnih saveta u vezi tumačenja propisa. Poreski aspekt svake pojedinačne transakcije predstavlja neizostavni segment ozbiljne i sveobuhvatne pravne analize. U tom smislu naše usluge po pravilu obavezno uključuju i poresku ekspertizu odnosno pregled relevantnih poreskih implikacija svakog pojedinačnog pravnog posla. Štaviše, poreske implikacije veoma često opredeljuju strukturu konkretnih transakcija pa naše usluge uključuju i razvijanje najoptimalnijih domaćih i prekograničnih poreskih struktura.

U našem radu ostvarujemo aktivan pristup klijentima koji imaju potrebu za poreskim uslugama. Bilo da se radi o analizi poreskih propisa, poreskom savetovanju, vođenju poreskih postupaka ili zastupanju u poreskim sporovima, uvek se trudimo da sagledamo sve aspekte potencijalnih poreskih obaveza i rizika, tako da klijentu ponudimo najcelishodnije rešenje, uz puno uvažavanje njegovih poslovnih interesa.