Skip to main content

Rešavanje sporova i naplata potraživanja

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici naročito je specijalizovana za zastupanje klijenata u sudskim i postupcima pred organima uprave, kao i pred arbitražama. Pružamo pravne usluge u više od 12000 predmeta. Naša praksa u zastupanju klijenata u sudskim postupcima se razvija od početka rada kancelarije i ovaj segment naše prakse smatramo jednim od najvažnijih koje pružamo. Strateški pristupamo rešavanju sporova, pažljivo analiziramo svaku činjenicu i naš posao se zasniva na donošenju najbolje moguće odluke za naše klijente, kao i na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji za njeno sprovođenje. Naš tim posebno vodi računa kako o pravnim aspektima postupka, tako i o realnim mogućnostima sprovođenja odluka suda. Ovu vrstu usluga pružamo u sledećim sporovima: bankarskim i finansijskim, privrednim, sporovima iz oblasti građevinarstva, sporovima iz oblasti radnih odnosa, sporovima iz oblasti zaštite životne okoline, sporovima iz oblasti osiguranja, sporovima iz oblasti trgovine i naplate potraživanja.

U našoj kancelariji posebna pažnja je posvećena naplati potraživanja naših klijenata, kako postupci koji su vođeni pred sudom ne bi bili bez dejstva, odnosno ostali nenaplaćeni. U tom smislu, naplatu potraživanja pokušavamo da ostvarimo najpre vansudski i da iskoristimo sva sredstva obezbeđenja koja mogu da se realizuju i potraživanje klijenta naplati. Ukoliko nije moguće naplatu potraživanja klijenta ostvariti na taj način, onda preduzimamo sve potrebne radnje radi ostvarenja i naplate potraživanja kroz postupak izvršenja.