Skip to main content

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici

O nama

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici posluje duži niz godina sa sedištem u Beogradu. U toku svog poslovanja ostvarili smo uspešnu poslovnu saradnju sa brojnim privrednim društavima. Pravne usluge uspešno pružamo iz svih oblasti prava.

O uspešnosti pruženih usluga govori i činjenica da sa većinom tih kompanija imamo dugogodišnju poslovnu saradnju. Naš stručni tim pruža pravne usluge klijentima podjednako dobro u svakoj od situacija u kojima se može javiti potreba klijenta za uslugama advokata.

Takođe, kancelarija pored svojih dobro obučenih kadrova, ostvaruje saradnju sa ekpertima iz raznih oblasti, a sve u cilju pružanja najbolje i blagovremene usluge svojim klijentima. Kvalitet usluga koje nudimo i veliki broj zadovoljnih klijenata uslovio je stalno širenje našeg stručnog tima. Pružamo pravne usluge u više od 12000 predmeta.

Pored kvalitetnog i efikasnog pružanja pravnih usluga Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici ostvarila je dugoročnu i uspešnu saradnju sa značajnim brojem privrednih društava i javnih preduzeća. Osnovni princip našeg rada je izgradnja odnosa sa klijentima na temelju međusobne saradnje i poverenja, a sve u cilju zadovoljenja njihovih potreba i postizanja maksimalnih rezultata. Stručnost, pouzdanost i rad u najboljem interesu klijenata su karakteristike po kojima nas prepoznaju.