Skip to main content

Radoičić & saradnici

Oblasti poslovanja

Naša Advokatska kancelarija je posebno specijalizovana za oblast energetike, privrednog prava, korporativnog, stečajnog, upravnog i poreskog prava, kao i za rešavanje sporova i naplata potraživanja. Takođe, našim klijentima pružamo svu potrebnu pravnu pomoć iz oblasti radnog prava i ugovornog prava. Pružamo usluge u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim aspektima u vezi sa nekretninama, uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima.

ŠTA MOŽEMO DA URADIMO ZA VAS

Usluge