Skip to main content
Protivtužba

Protivtužba

Protivtužba predstavlja pismenu parničnu radnju koja stoji na raspolaganju tuženom u već pokrenutom parničnom postupku,…
admin
април 2, 2024