Skip to main content

Ugovorno pravo

Naš tim je specijalizovan za izradu svih vrsta ugovora kako u okviru pojedinačnih oblasti našeg rada, tako i svih ostalih oblasti, i to kroz kompleksan pristup i analizu cele transakcije kao i adekvatnu pravnu zaštite koju ugovor treba da obuhvati. Neki od ugovora koje sačinjavamo su: ugovori privrednog prava, međunarodni privredno-pravni ugovori, ugovori stvarnog prava, ugovori obligacionog prava, ugovori radnog prava, ugovori porodičnog prava, naslednopravni ugovori, bankarski i finansijski ugovori, ugovori o osiguranju, ugovori iz oblasti građevinarstva i dr.