Skip to main content

Nekretnine i investiciona ulaganja

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici pruža usluge svojim klijentima u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim aspektima u vezi sa nekretninama uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima. Naš tim stručnjaka dobro poznaje tržište nekretnina u Srbiji što doprinosi uspešnom poslovanju naše kancelarije sa klijentima u svim aspektima ove oblasti.

Neke od usluga koju naš tim pruža u ovoj oblasti su: savetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, izgradnju, izlazne startegije i sl., učestvovanje u pregovorima i zaključivanje predugovora i ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu, priprema i izrada ugovora o transakcijima, finansijama, izgradnji, obezbeđenju i drugih neophodnih sporazuma i dokumenata, pružamo aktivnu pravnu pomoć klijentima pred nadležnim organima uprave u postupku dobijanja dozvola za izgradnju, postupku registracije i upisa u javne knjige i drugih procedura, savetovanje u parnicama vezanim za nekretnine i pitanjima zaštite životne okoline.

Učestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima i izradi ugovora o izvođenju radova, projektovanju i nadzoru prilikom sprovođenja velikih investicionih projekata. Pružamo usluge savetovanja u raznovrsnim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i hipoteke.