Skip to main content

Privredno pravo

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici je specijalizovana za oblast privrednog prava. Naš cilj je da klijentima pružimo kvalitetnu i blagovremenu uslugu na koji način dajemo svoj doprinos u unapređenju poslovanja naših klijenata. U tom smislu pružamo veoma širok spektar usluga koje se odnose se na pravno savetovanje i podršku u svim aspektima poslovanja, od osnivanja kompanije, sastavljanja opštih akata, ugovora članova, statuta i svih drugih internih korporativnih dokumenata. Pored toga, naše usluge podrazumevaju savetovanja u vezi sa: mogućnostima upravljanja kompanijama, održavanjem sednica organa upravljanja, restrukturiranjem, statusnim promenama, preuzimanjem kapitala, imovine ili biznisa, mogućnostima finansiranja i repatriacije kapitala, zatim izrade detaljnih pravnih analiza pa sve do postupka likvidacije kompanija.

Zahvaljujući izuzetno dobrom poznavanju svih relevantnih pravnih propisa, prakse i poslovnih običaja koji kreiraju normativni okvir koji se odnosi na poslovanje, i velikom iskustvu koje naša kancelarija ima u svim oblastima privrednog prava, u mogućnosti smo da svakom klijentu ponudimo najviši nivo stručnosti prilikom pružanja pravnih usluga.

Tim iz naše kancelarije pruža stručnu pomoć svojim klijentima kroz zastupanje klijenata u privrednim sporovima kao i u svim srodnim i vezanim sporovima, kao što su privredni prestupi i poreski postupci. U okviru ovog ogranka našim klijentima pružamo i stručnu podršku koja počiva na komunikaciji sa klijentima na koji način detaljno definišemo ciljeve.

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici svojim klijentima pruža i usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava. Aktivno učestvujemo u pregovorima i izradi ugovora u svim segmentima privrednog prava. U ovoj oblasti naš stručni tim pristupa sa naročitom pažnjom analizirajući sve pravne aspekte pravnih poslova radi zadovoljenja potreba klijenata. Kako ovaj postupak podrazumeva aktivnu saradnju sa klijentom preduzimaju se svi neophodni koraci komunikacije i preciznosti kako bi se obezbedila realizacija najefikasnijeg vida pravne zaštite klijenta u ugovoru koji se zaključuje. Advokatska kancelarija daje pravna mišljenja i na zaključene ugovore klijenata sa trećim licima.