Skip to main content

Predmet ugovora o zakupu mogu biti i motorna vozila ( automobili, autobusi, kamioni i sl. ).

Ugovorom o zakupu se može predvideti da Zakupac snosi troškove goriva, troškove tekućeg održavanja vozila (zamena ulja, svećica, sijalica, remenja i sličnog potrošnog materijala te vulkanizerske usluge) i troškove otklanjanja kvarova koji su posledica nestručne ili nenamenske upotrebe vozila kao posledica eventualne saobraćajne nezgode koji nisu pokriveni obaveznim osiguranjem vozila.

Overa potpisa kod javnog beležnika prilikom zaključivanja ovog ugovora nije obavezna. Međutim, poželjno je da se ugovori koji za predmet imaju davanje u zakup motornog vozila overavaju kod javnog beležnika, kako bi zakupodavac imao dokaz na okolnost da motorno vozilo nije u njegovoj državini, a koja činjenica može osloboditi zakupodavca od eventualne prekršajne odgovornosti za prekršaje koje je Zakupac vozila učinio nakon što je zaključen ugovor o zakupu.