Skip to main content

Posebnu vrstu ugovora o radu predstavlja ugovor o dopunskom radu koji zaključuju zaposleni koji radi puno radno vreme kod jednog poslodavca i drugi poslodavac, ali najviše do jedne trećine ( 1/3 ) punog radnog vremena koji je predviđen Ugovorom o radu. Ugovor o dopunskom radu se zaključuje u pisanom obliku i na njega se shodno primenjuju sva ostala zakonska pravila koja je inače primenjuju i na ugovor o radu. Specifičnost ugovora o dopunskom radu koji ga odvaja od ugovora o radu jeste ta što zaposleni po osnovu ugovora o radu ostvaruje pravo na zaradu, dok po osnovu ugovora o dopunskom radu ostvaruje pravo na novčanu naknadu koja nema karakter zarade. Takođe, ugovorom o radu zaposlenom se utvrđuju i ostala prava i obaveze po osnovu rada.