Skip to main content

Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa, stranci mogu sticati pravo svojine na nekretninama u Republici Srbiji, pod uslovom da postoji uzajamnost, odnosno da državljani Srbije imaju slična prava u zemlji porekla stranog državljanina. U praksi, to znači da stranci mogu kupovati stanove i kuće u Srbiji na isti način kao i državljani Srbije, ali uz uslov da državljani Srbije mogu kupovati nekretnine u zemlji porekla stranog državljanina.

Međutim, postoje određeni izuzeci od ovog pravila. Na primer, stranci ne mogu sticati pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu u Srbiji, osim u izuzetnim slučajevima koji su propisani zakonom. Takođe, neki zakoni u Srbiji ograničavaju prava stranih državljana na sticanje nekretnina u određenim delovima zemlje, kao što su granice ili područja koja su od posebnog interesa za odbranu ili nacionalnu bezbednost.