Skip to main content

Naš tim

Milutin M. Radoičić

senior partner

Radoičić M. Milutin je osnivač i partner u Zajedničkoj Advokatskoj kancelariji “Radoičić i saradnici”. Tokom višegodišnjeg iskustva pružao je usluge iz oblasti privrednog prava, energetike, rešavanja sporova, stečajnog prava i restrukturiranja, bankarstva i finansija, poreskog prava, kao i savetovanja u različitim oblastima prava. Posebno je specijalizovan za oblast privrednog prava, energetike i poreskog prava. U krivično-pravnoj materiji uža specijalnost mu je odbrana okrivljenih od krivičnih dela koja spadaju u grupu krivičnih dela protiv privrede – tzv. krivična dela belih okovratnika. Tečno govori engleski jezik.

Ana S. Radoičić

partner

Radoičić Ana je advokat i rukovodilac izvršnog odeljenja u Zajedničkoj Advokatskoj kancelariji “Radoičić i saradnici”. Poseduje bogato iskustvo u pružanju svih vrsta pravnih usluga. Posebno je specijalizovana za oblast izvršenja i prinudne naplate potraživanja, kao i za oblasti koje su u domenu bračnih i porodičnih odnosa. Pored velikog znanja i iskustva u navedenim oblastima, poseduje i dugogodišnje iskustvo u oblasti korporativnog prava i pružanju savetodavnih usluga u pogledu primene carinskih i poreskih propisa na pravna lica. Tečno govori engleski jezik.

Stefan M. Cvetković

partner

Stefan Cvetković je advokat i rukovodilac odeljenja za građansko pravo u Zajedničkoj Advokatskoj kancelariji “Radoičić i saradnici. Pruža pravne usluge iz svih oblasti prava. Rešavanje sporova u parničnim i vanparničnim postupcima, ugovorno pravo i pravo na nekretninama predstavljaju domen njegove uže specijalnosti. Poseduje višegodišnje iskustvo u osnivanju privrednih društava, sprovođenju statusnih i drugih promena u okviru privrednih društava, pisanju normativnih akata i pružanju savetodavnih usluga privrednim društvima. Licencirani je branilac za odbranu maloletnih lica u krivičnom postupku i zastupnik oštećenih maloletnih lica. Tečno govori engleski jezik.

Jelena Mladenović

advokat

Jelena Mladenović ja advokat u Zajedničkoj Advokatskoj kancelariji “Radoičić i saradnici”. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i master je pravnih nauka. Poseduje značajno teorijsko i praktično znanje iz oblasti prava privrednih društava. Posebnu sferu interesovanja i radnog angažovanja advokata predstavljaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva, promena vlasničkih udela unutar privrednih društava i prava manjinskih akcionara akcionarskih društava. Pruža pravne usluge iz oblasti građanskog prava. Tečno govori engleski jezik.

Milica Radoičić

office manager

Pršić Sanja

office manager