Zajednička advokatska kancelarija Radoičić & saradnici
pruža sve vrste pravnih usluga domaćim i stranim klijentima