Podaci koji su sadržani na ovom sajtu nisu namenjeni reklamiranju Zajedničke advokatske kancelarije Radoičić & saradnici ni bilo kog od advokata koji su predstavljeni na ovom sajtu, već sadržaj sajta jedino i isključivo služi kao obaveštenje postojećim klijentima.